:: Xem Tuổi
:: Xem Ngày
:: Xem Tướng
:: Tử Vi
:: Tứ Trụ
:: Sinh Con
:: Xem Bói
:: Gieo quẻ - Xin sâm
:: Phong Thủy

XEM CÁC NGÀY TỐT TRONG THÁNG
* Nhập Tháng Dương lịch rồi bấm nút Xem.

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 02/2017

1
Ngày Rất Tốt
Thứ Tư Ngày 1/02/2017
05/01/2017 âm lịch - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
2
Ngày Tương đối Xấu
Thứ Năm Ngày 2/02/2017
06/01/2017 âm lịch - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Canh Thân, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
3
Ngày Trung Bình
Thứ Sáu Ngày 3/02/2017
07/01/2017 âm lịch - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thành
Ngày Tân Dậu, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
4
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Bảy Ngày 4/02/2017
08/01/2017 âm lịch - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
5
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Chủ Nhật Ngày 5/02/2017
09/01/2017 âm lịch - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thu
Ngày Quý Hợi, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
6
Ngày Tương đối Tốt
Thứ Hai Ngày 6/02/2017
10/01/2017 âm lịch - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Giáp Tý, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết
7
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Ba Ngày 7/02/2017
11/01/2017 âm lịch - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Ất Sửu, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
8
Ngày Rất Tốt
Thứ Tư Ngày 8/02/2017
12/01/2017 âm lịch - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Bính Dần, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
9
Ngày Trung Bình
Thứ Năm Ngày 9/02/2017
13/01/2017 âm lịch - Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Đinh Mão, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
10
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Sáu Ngày 10/02/2017
14/01/2017 âm lịch - Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Mậu Thìn, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
11
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Bảy Ngày 11/02/2017
15/01/2017 âm lịch - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
12
Ngày Cực Xấu
Chủ Nhật Ngày 12/02/2017
16/01/2017 âm lịch - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Định
Ngày Canh Ngọ, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết
13
Ngày Cực Tốt
Thứ Hai Ngày 13/02/2017
17/01/2017 âm lịch - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Ngày Tân Mùi, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết
14
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Ba Ngày 14/02/2017
18/01/2017 âm lịch - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Phá
Ngày Nhâm Thân, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
15
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Tư Ngày 15/02/2017
19/01/2017 âm lịch - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Quý Dậu, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
16
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Năm Ngày 16/02/2017
20/01/2017 âm lịch - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Giáp Tuất, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
17
Ngày Trung Bình
Thứ Sáu Ngày 17/02/2017
21/01/2017 âm lịch - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thu
Ngày Ất Hợi, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
18
Ngày Tương đối Tốt
Thứ Bảy Ngày 18/02/2017
22/01/2017 âm lịch - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Bính Tý, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết
19
Ngày Tương đối Tốt
Chủ Nhật Ngày 19/02/2017
23/01/2017 âm lịch - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Đinh Sửu, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết
20
Ngày Tương đối Xấu
Thứ Hai Ngày 20/02/2017
24/01/2017 âm lịch - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Mậu Dần, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
21
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Ba Ngày 21/02/2017
25/01/2017 âm lịch - Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Kỷ Mão, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
22
Ngày Trung Bình
Thứ Tư Ngày 22/02/2017
26/01/2017 âm lịch - Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Canh Thìn, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
23
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Năm Ngày 23/02/2017
27/01/2017 âm lịch - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Tân Tỵ, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
24
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Sáu Ngày 24/02/2017
28/01/2017 âm lịch - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Định
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
25
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Bảy Ngày 25/02/2017
29/01/2017 âm lịch - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Ngày Quý Mùi, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
26
Ngày Tương đối Xấu
Chủ Nhật Ngày 26/02/2017
01/02/2017 âm lịch - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Phá
Ngày Giáp Thân, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
27
Ngày Rất Xấu
Thứ Hai Ngày 27/02/2017
02/02/2017 âm lịch - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Ngày Ất Dậu, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết
28
Ngày Trung Bình
Thứ Ba Ngày 28/02/2017
03/02/2017 âm lịch - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thành
Ngày Bính Tuất, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

 Liên hệ: Xemtuong.net @ gmail.com
 Copyright ©2016 XemTướng.net All rights reserved
 Quy Định Ghi rõ nguồn XemTuong.net khi bạn phát hành lại nội dung trên website