:: Xem Tuổi
:: Xem Ngày
:: Xem Tướng
:: Tử Vi
:: Tứ Trụ
:: Sinh Con
:: Xem Bói
:: Gieo quẻ - Xin sâm
:: Phong Thủy

XEM CÁC NGÀY TỐT TRONG THÁNG
* Nhập Tháng Dương lịch rồi bấm nút Xem.

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 03/2017

1
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Tư Ngày 1/03/2017
04/02/2017 âm lịch - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thu
Ngày Đinh Hợi, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
2
Ngày Trung Bình
Thứ Năm Ngày 2/03/2017
05/02/2017 âm lịch - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Mậu Tý, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
3
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Sáu Ngày 3/03/2017
06/02/2017 âm lịch - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bế
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
4
Ngày Rất Tốt
Thứ Bảy Ngày 4/03/2017
07/02/2017 âm lịch - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Kiến
Ngày Canh Dần, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
5
Ngày Trung Bình
Chủ Nhật Ngày 5/03/2017
08/02/2017 âm lịch - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Tân Mão, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
6
Ngày Cực Xấu
Thứ Hai Ngày 6/03/2017
09/02/2017 âm lịch - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết
7
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Ba Ngày 7/03/2017
10/02/2017 âm lịch - Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Mãn
Ngày Quý Tỵ, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
8
Ngày Tương đối Tốt
Thứ Tư Ngày 8/03/2017
11/02/2017 âm lịch - Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết
9
Ngày Cực Tốt
Thứ Năm Ngày 9/03/2017
12/02/2017 âm lịch - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Ất Mùi, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết
10
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Sáu Ngày 10/03/2017
13/02/2017 âm lịch - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Chấp
Ngày Bính Thân, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
11
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Bảy Ngày 11/03/2017
14/02/2017 âm lịch - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Đinh Dậu, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
12
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Chủ Nhật Ngày 12/03/2017
15/02/2017 âm lịch - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Mậu Tuất, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
13
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Hai Ngày 13/03/2017
16/02/2017 âm lịch - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thành
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
14
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Ba Ngày 14/03/2017
17/02/2017 âm lịch - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thu
Ngày Canh Tý, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
15
Ngày Trung Bình
Thứ Tư Ngày 15/03/2017
18/02/2017 âm lịch - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Khai
Ngày Tân Sửu, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
16
Ngày Rất Tốt
Thứ Năm Ngày 16/03/2017
19/02/2017 âm lịch - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Nhâm Dần, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
17
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Sáu Ngày 17/03/2017
20/02/2017 âm lịch - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Ngày Quý Mão, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
18
Ngày Rất Xấu
Thứ Bảy Ngày 18/03/2017
21/02/2017 âm lịch - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Giáp Thìn, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết
19
Ngày Trung Bình
Chủ Nhật Ngày 19/03/2017
22/02/2017 âm lịch - Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Mãn
Ngày Ất Tỵ, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
20
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Hai Ngày 20/03/2017
23/02/2017 âm lịch - Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Bính Ngọ, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
21
Ngày Cực Tốt
Thứ Ba Ngày 21/03/2017
24/02/2017 âm lịch - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Đinh Mùi, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết
22
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Tư Ngày 22/03/2017
25/02/2017 âm lịch - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Chấp
Ngày Mậu Thân, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
23
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Năm Ngày 23/03/2017
26/02/2017 âm lịch - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
24
Ngày Tương đối Xấu
Thứ Sáu Ngày 24/03/2017
27/02/2017 âm lịch - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Canh Tuất, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
25
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Bảy Ngày 25/03/2017
28/02/2017 âm lịch - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thành
Ngày Tân Hợi, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
26
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Chủ Nhật Ngày 26/03/2017
29/02/2017 âm lịch - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thu
Ngày Nhâm Tý, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
27
Ngày Tương đối Xấu
Thứ Hai Ngày 27/03/2017
30/02/2017 âm lịch - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Khai
Ngày Quý Sửu, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
28
Ngày Cực Tốt
Thứ Ba Ngày 28/03/2017
01/03/2017 âm lịch - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Giáp Dần, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết
29
Ngày Trung Bình
Thứ Tư Ngày 29/03/2017
02/03/2017 âm lịch - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Ất Mão, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
30
Ngày Trung Bình
Thứ Năm Ngày 30/03/2017
03/03/2017 âm lịch - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Bính Thìn, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
31
Ngày Rất Tốt
Thứ Sáu Ngày 31/03/2017
04/03/2017 âm lịch - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

 Liên hệ: Xemtuong.net @ gmail.com
 Copyright ©2016 XemTướng.net All rights reserved
 Quy Định Ghi rõ nguồn XemTuong.net khi bạn phát hành lại nội dung trên website